Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

asariWEB umożliwia modyfikację większej ilości danych w ofertach, bez konieczności edycji każdej oferty oddzielnie.

Taka funkcja przydatna jest jak mamy zmienić np: w 20 ofertach opis, poprawić lokalizację lub zmienić inny parametr.

Funkcja ta jest dostępna pod nazwą "Edytuj oferty w grupie" w koszyku


W takiej edycji możemy zmienić wartości wszystkich parametrów wraz z opisami w ofertach dodanych do koszyka.

Dodanie ofert do koszyka polega na zaznaczeniu checkboxów znajdujących się przy ofercie

Przy edycji globalnej odszukujemy parametr do zmiany, zaznaczamy przy nim checkboxa  a następnie ustalamy nową wartość.


(Powyższy przykład nie ukazuje wszystkich dostępnych pól)