Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dodanie linku do filmu lub prezentacji wykonujemy w zakładce "Filmy" w ofercie

Opis dodania linku do eksportu poza opisem, opisany jest w: Dodanie linku do filmu lub prezentacji 360° do eksportu

Okno dodawania linku zawiera następujące pozycje

"Źródło":

  • YouTube
  • Wirtualna Wizyta
  • Mapy Google
  • Inny

"Nazwa" - Nazwa dołączana do opisu oferty wraz z linkiem

"Adres URL" - adres do filmu lub prezentacji (z http:// )

Link może być uwzględniany przy wydrukach/email'ach jak i eksportach

Oznaczenie  checkbox'a "przy eksporcie na portale" doda każdy tak oznaczony link do opisu oferty w eksporcie.

 

 

Przykładowe wypełnienie okna