Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W zakładce dane firmy

mamy możliwość zmiany: "Danych Firmy"

"Danych do faktury" w tym adres e-mail na który ma być wysłana faktura

"Adresu korespondencyjnego".